HISTORIA


Historia Chobrzan


Historia szkoły


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Aktualności


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów


Archiwum


MATURA


LINKI   

Projekt FeniksProgram FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider), Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

       Szkolnym kordynatorem projektu jest Magdalena Wójcik.
W ramach tego 3-letniego projektu odbywają się:
- seminaria metodyczne dla nauczycieli
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach
- wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach
- fizyka w praktyce, zajęcia dla uczniów na uczelniach
- konkursy projektów naukowych
- Internetowa Liga Fizyczna
- doposażanie pracowni w pomoce dydaktyczne

       W ramach projektu Feniks uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas tych zajęć wykonują szereg eksperymentów i doświadczeń przy czym dobrze się bawią.
     W ramach tego projektu gościliśmy w naszej szkole, już po raz drugi pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc, którzy przedstawili młodzieży programy popularyzujące fizykę.

Zapraszamy do galerii

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych

Projekt finnsowany z Funduszu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej.
Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla uczniów liceum przygotowujące do egzaminu maturalnego.Projekt "Poznaj swoją Małą Ojczyznę. Region
w którym żyję"


Realizowany projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wykazujących zainteresowanie historią, przyrodą i dorobkiem środowiska lokalnego, pragnących rozwijać swoje pasje oraz podejmować wyzwania związane z propagowaniem dokonań osiągniętych w środowisku lokalnym w przeszłości.
Rzecz dotyczy osób, które nie mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań z powodów finansowych i społecznych. Projekt dotyczy osób mieszkających w środowisku wiejskim.
      Spotkania odbywają się w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach. Dodatkowym elementem projektu są wycieczki edukacyjne po regionie. Istotna częścią projektu jest opracowanie wiadomości i wykonanie tablic do ścieżki edukacyjnej "Chobrzany - historia miejscowości i Stefan Żeromski w Chobrzanach".

Zapraszamy do galerii >>


  2008 - 2010 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach