HISTORIA


Historia Chobrzan


Historia szkoły


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Aktualności


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów


Archiwum


MATURA


LINKIProfile kształcenia
w roku szkolnym 2012/2013

  • humanistyczny
         - język polski
         - historia
  • matematyczno - ekonomiczny
          - matematyka
          - fizyka
          - geografia
  • biologiczno - chemiczny
          - biologia
          - chemia       


  2008 - 2010 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach