HISTORIA


Historia Chobrzan


Publikacja z okazji
65 - lecia LO


Publikacja z okazji
70 -lecia LO


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Ochrona danych osobowych


Aktualności


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja 2019/2020


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów


Archiwum


MATURA


LINKI
                                 
                              
        
                   Aktualności


Komunikat Dyrektora                                                                                     Październik 24, 2020
.......................................................................................................................................................................


Dyrektor szkoły informuje uczniów oraz ich rodziców, że w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz najnowszymi rozporządzeniami MEN, nasza szkoła od najbliższego poniedziałku (26 października) przechodzi na nauczanie zdalne. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w trybie online, zgodnie z planem lekcji.


Wybory do Samorządu Szkolnego                                                              Październik 9, 2020
.......................................................................................................................................................................


W dniu 9 października 2020 r. w naszej szkoleodbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Chobrzanach.
Tegoroczne wybory odbyły się w specyficznych warunkach spowodowanych sytuacją epidemiologiczna. Kandydaci nie prowadzili normalnej kampanii wyborczej, jedynie zaprezentowali na tablicy ogłoszeń swoje programy. Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Marta Lasota, Wiktor Kapusta i Wiktoria Bzduch, w rygorach reżimu sanitarnego w czasie  trwania lekcji przychodziła do klas w celu oddania głosu przez uprawnionych.
W  głosowaniu na 98 uprawnionych osób udział wzięło 68, frekwencja wynosiła 69,39%.

Mandaty do zasiadania w składzie Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w  Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach uzyskali:  Kinga Lachtara  klasa II LO (G), Igor Osowski klasa II LO (G), Wiktoria Górska klasa II LO (G), Anna Białek klasa II LO (G), Mateusz Gębalski klasa I LO(P).Gratulujemy!!!

Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego wejdzie w skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach. 
zobacz >>   Komunikat Dyrektora                                                                                          Sierpień 24, 2020
.......................................................................................................................................................................

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kieruje specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęca do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. 
Bezpośredni link 
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Załączniki:

1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS

2.2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS

3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS


  Komunikat Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach                                                                                                                                                              Sierpień 21, 2020
.......................................................................................................................................................................

W dniu 27 sierpnia 2020r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej inaugurujące nowy rok szkolny 2020/2021. 
godz. 9.00 - nauczyciele przedszkola i klas I-III 
godz. 11.00 - nauczyciele klas IV- VIII i nauczyciele liceum


 Wykaz podręczników do 4 -letniego liceum na rok szkolny 2020/2021
                                                                                                                                              Sierpieńc 20, 2020

.......................................................................................................................................................................

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2020/2021. 


klasa I   
pobierz >>
klasa II pobierz >>

 Wykaz podręczników do 3 -letniego liceum na rok szkolny 2020/2021
                                                                                                                                                 Sierpień 20, 2020

.......................................................................................................................................................................

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2020/2021. 


klasa II  pobierz >>
klasa III pobierz >>

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

http://zpochobrzany.pl/szablon/mini_19_20/Bezpieczny_powr%F3t_do_szko%B3y_-_rodzice.jpg

                         

WYTYCZNE MEN, MZ,GIS 
DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

Wytyczne dla szkół w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie epidemii  zobacz >>


  Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach                                                                                                                                                                                      Sierpień 13, 2020
.......................................................................................................................................................................

Lista kandydatów - zobacz


  Komunikat Dyrektora                                                                                           Sierpień 7, 2020
.......................................................................................................................................................................

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach informuje tegorocznych maturzystów, że 11 sierpnia tj. wtorek w godzinach 12.00 - 13.00 wydawane będą zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu maturalnego.


  Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021                                         Kwiecień 29, 2020
.......................................................................................................................................................................

Oferta edukacyjna - zobacz


Podanie o przyjęcie do szkoły - pobierz
 

Kryteria rekrutacji - pobierz


  Życzenia na zakończenie roku szkolnego                                                   Czerwiec 25, 2020
.......................................................................................................................................................................

Dziękując za cały rok szkolny, pełen wrażeń, ale i nieprzewidzianych 
okoliczności, życzymy wszystkim uczniom słonecznych wakacji, 
wspaniałego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Wracajcie pełni sił, energii i zapału do dalszej nauki.

                                                                

                                                    Dyrekcja i Nauczyciele


  Informacja Pedagoga Szkolnego dla maturzystów                  Czerwiec 22, 2020
.......................................................................................................................................................................


Od 22 do 26 czerwca na platformie studia.gov.pl zaplanowano Kierunkowskaz Kariery, czyli cykl prezentacji kierunków studiów i zawodów, który ułatwi dokonanie optymalnego wyboru ścieżki dalszego kształcenia.

Harmonogram Kampanii Studia 2020
Kierunkowskaz  Kariery 22-26 czerwca 2020  (poniedziałek-piątek) w godzinach 12.00-17.00
•    22 czerwca (poniedziałek) – Kierunki medyczne i o zdrowiu
•    23 czerwca (wtorek) – Kierunki techniczne
•    24 czerwca (środa) – Kierunki humanistyczne
•    25 czerwca (czwartek) – Kierunki społeczne i ekonomiczne
•    26 czerwca (piątek) – Kierunki ścisłe, przyrodnicze, rolnicze

Sesje uczelni cieszących się największym zainteresowaniem wśród kandydatów 7-10 lipca 2020 (wtorek-piątek) w godz. 12.00-17.00
•    7 lipca (wtorek) – Dzień uniwersytetów
•    8 lipca (środa) – Dzień uczelni technicznych
•    9 lipca (czwartek) – Dzień uczelni medycznych
•    10 lipca (piątek) – Dzień uczelni niepublicznych

Giełda Wolnych Miejsc
Dwa wrześniowe spotkania online oraz na bieżąco aktualizowana lista ciągle otwartych możliwości.

Szczegółowe informacje: http://www.studia.gov.pl/studia2020
https://kuratorium.kielce.pl/43389/wirtualny-dzien-maturzysty/

  Komunikat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu        Maj 25, 2020
.......................................................................................................................................................................


Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2020 (poniedziałek) pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu wracają do godz. pracy wg ustalonego harmonogramu na rok szk. 2019/2020 (sprzed okresu pandemii).

  Oferta wsparcia  w zakresie poradnictwa psychologiczno‑pedagogicznego MEN                                                                                                                                                              Maj 25, 2020
.......................................................................................................................................................................


Oferta wsparcia w zakresie poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i działalności wychowawczo - profilaktycznej skierowanej do uczniów i wychowanków, rodziców i nauczcieli 
zobacz >>


  Wytyczne MEN w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego                                                                                                                        Maj 18, 2020
.......................................................................................................................................................................

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word

2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word

3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg


  Komunikat MEN w sprawie kalendarza zmian w szkołach i placówkach oświatowych                                                                                                                          Maj 14, 2020
.......................................................................................................................................................................


Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – komunikat MEN – plik w wersji pdf


  Dyżury pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   w Sandomierzu
                                                                                                               Maj 11, 2020
....................................................................................................................................................................... Informacja Pedagoga Szkolnego                                                                         Maj 05, 2020
.......................................................................................................................................................................


Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sandomierzu wznawia swoją działalność w związku ze zmniejszeniem ograniczeń funkcjonowania w czasie pandemii Covid 19. Poradnia ponownie rozpoczyna przyjmowanie Klientów z zastosowaniem odpowiednich środków ostrożności. Zachęcamy do korzystania z oferty Poradni:uczniów, rodziców oraz pracowników merytorycznych placówek oświatowych. Z pomocy mogą również korzystać rodzice oraz ich dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji. 

Działalność Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sandomierzu skierowana jest do:
•    dzieci w wieku od 0 do 3 lat
•    dzieci w wieku przedszkolnym
•    uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
•    wsparcie dla rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół

Wszystkie oferowane przez Poradnię formy pomocy są BEZPŁATNE i prowadzone wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna. Pełnoletni uczniowie mogą wnioskować samodzielnie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sandomierz: 
 http://ppp.sandomierz.pl/oferta.html


 Harmonogram egzaminu maturalnego 2020                                           Kwiecień  24, 2020
.......................................................................................................................................................................


Egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8 - 29 czerwca 2020r. W tym roku odbędzie się tylko część pisemna, nie będzie egzaminów ustnych

Harmonogram tegorocznego egzaminu maturalnego zobacz


 Konkurs Fotograficzny "Kwitnąca Jabłoń"                                         Kwiecień  28, 2020
.......................................................................................................................................................................


Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu zaprasza do udziału w  Konkursie Fotograficznym pt. "Kwitnąca Jabłoń"! Zapraszamy do udziału wszystkich fotografów amatorów z terenu gminy Samborzec, szczególnie młodzież i osoby dorosłe. Każdy może zgłosić jedną fotografię  - artystyczną wypowiedź na temat konkursu. Działanie ma na celu promowanie lokalnych walorów przyrodniczych, pogłębianie więzi z regionem, promocję gminy Samborzec, popularyzację fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, a także umożliwienie mieszkańcom gminy Samborzec zaprezentowania własnych dokonań twórczych. 

Aby wziąć udział w konkursie należy: 
- wysłać zdjęcie w formacie JPG (szczegóły w regulaminie) na adres kultura.samborzec@wp.pl
- podpisać oświadczenie dołączone do Regulaminu oraz przesłać je (w formie skanu lub zdjęcia) razem ze zdjęciem konkursowym.
- na zdjęcia konkursowe czekamy do 18 maja 22020r. 

Regulamin konkursu zobacz >>
Plakat zobacz >>


  Informacja                                                                                                      Kwiecień  24, 2020
.......................................................................................................................................................................
   


  Informacja                                                                                                      Kwiecień  21, 2020
.......................................................................................................................................................................

                                                      

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce odbiór świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanch odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. od godziny 9.00 według podanego absolwentom harmonogramu. Prosimy bardzo
o rygorystyczne przestrzeganie wyznaczonych godzin, o przybycie po świadectwa w rękawiczkach oraz w maseczkach
W sytuacji, gdyby ktoś nie mógł przyjść w wyznaczonym dniu,  proszę o ustalenie innego terminu odbioru świadectwa, dzwoniąc wcześniej do szkoły (informacja pod nr telefonu
669 048 540). 

                                                                        Robert Soja 
                                                                        Dyrektor ZPO w Chobrzanach

   


  Informacja                                                                                                      Kwiecień  07, 2020
.......................................................................................................................................................................

Sytuacja, w której znaleźli się nauczyciele oraz uczniowie i ich rodzice jest sytuacją wyjątkową . Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach oferuje zdalną pomoc pedagoga szkolnego w różnych formach:
  •  czaty z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  • zajęcia z uczniami on-line,
  • rozmowy terapeutyczno-wspierające z uczniami,
  • opracowywanie materiałów i ćwiczeń do zajęć dla uczniów do samodzielnej pracy,
  • prowadzenie komunikacji online z uczniami.
  • Udostępnianie postów z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w komunikatorach społecznościowych

Kontakt z uczniami może odbywać się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej adap26112@poczta.onet.pl, komunikatorów społecznościowych. Działania pedagoga, oprócz kontynuacji dotychczasowych form wsparcia realizowanych na rzecz uczniów, obejmują zadania z zakresu profilaktyki problemów związanych z aktualną sytuacją, izolacją uczniów, rozwijaniem postaw odpowiedzialności za siebie i innych, prospołecznych.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Pon.8:00-8:45

Wt. 8:55-9:40

Śr. 9:50-11:40

Czw. 9:50- 10:35

Pt. 8:00-8:45

Instytucją wspierającą jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sandomierzu http://ppp.sandomierz.pl/

Przydatne informacje...


  Komunikat Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach                                                                                                                                                              Marzec 18, 2020
.......................................................................................................................................................................

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania naszej szkoły,
które ma zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać COVID-19,
obecnie na okres od 12 do 25 marca br.
zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W związku z tym organizowane jest zdalne nauczanie.

Wychowawcy koordynują pracę w swoich klasach.

Podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowują
i wykorzystują materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływające na rozwijanie ich zainteresowań.


Prosimy śledzić komunikaty na stronach MEN
i Kuratorium Oświaty w Kielach
  Komunikat Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach                                                                                                                                                              Marzec 11, 2020
.......................................................................................................................................................................

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach 
odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
od 12 marca do 25 marca 2020 r
.
 

Proszę o śledzenie informacji na stronie szkoły i mediach społecznościowych.


Więcej informacji na stronach MEN.
  Sukces naszych siatkarzy w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski    Marzec 4, 2020
.......................................................................................................................................................................


W dniach 27.02.2020 - 01.03.2020 drużyna siatkarska ULKS Chobrzany w składzie: Sebastian Borycki
, Igor Osowski, Krystian Małecki, Dominik Gil, Adam Siwek, Łukasz Brzozowski wzięła udział jako mistrz województwa świętokrzyskiego w Turnieju Ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Rzeszowie. 
W wyniku losowania nasza drużyna trafiła do grupy B, gdzie rozegrała dwa mecze:
ULKS Chobrzany - DMKS Delfin Darłowo 3:1 
ULKS Chobrzany
- UKS Strzelce Opolskie 3:0 
Dzięki dwóm zwycięstwom ULKS zwyciężył rywalizację w grupie i  przystąpił do drugiej rundy rywalizując z drużynami z grupy A: 
MOS Wola Warszawa - ULKS Chobrzany 3:0 
AKS V LO Rzeszów - ULKS Chobrzany 3:0 
Nasza drużyna zakończyła rywalizację w Turnieju na
miejscu trzecim.  

Gratulujemy zespołowi i trenerowi panu Piotrowi Głowackiemu 
oraz życzymy dalszych sukcesów.

galeria zdjęć >>
zdjęcia: organizator Turnieju AKS V LO Rzeszów


  XXI Karnawałowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych                     Luty 21, 2020
......................................................................................................................................................................

Dnia 20 lutego 2020r. odbył się XXI Karnawałowy Turniej Szkół Ponadimnazjalnych powiatu sandomierskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. 
Tematem przewodnim tegorocznych zmagań był "Magiczny świat dziecięcych lat czyli witamy w naszym przedszkolu". Uczniowie naszego liceum wystąpili w kategoriach: 

- Z plecaka przedszkolaka - piosenka: III miejsce Marta Lasota 
- Tańczące brzdące - taniec: IV miejsce - Wiktor Kapusta, Igor Osowski, Mikołaj Kapuściński, Piotr Wałaszczyk 
- Układanka - konkurencja sportowa: I miejsce - Krystian Małecki 
- Mała Miss i mały Mister - wybory karnawałowej pary - I miejsce Wiktoria Górska i Sebastian Borycki 
- Przyszła Tola do przedszkola - wierszyk przedszkolaka - IV miejsce Wiktoria Bzduch i Krystian Małecki 
Opiekunami młodzieży byli pani Małgorzata Ciach i pan Tomasz Styczeń. 
Młodzieży kibicowali: Patryk Trześniewski, Filip Skrzypczak i Mikołaj Grzesik 

Autor zdjęć pan Tomasz Styczeń

galeria zdjęć >>


  Walentynki 2020                                                                                                           Luty 14, 2020
......................................................................................................................................................................

W 14 lutego 2020 roku członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali i przeprowadzili w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach kiermasz walentynkowy. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość kupienia babeczek walentynkowych, wspierając tym samym akcję wolontariuszy. Mogli jednocześnie obdarować nimi swoich ukochanych.

galeria zdjęć >>  Kadeci ULKS Chobrzany mistrzami województwa świętokrzyskiego                                                                                                                                                                         Luty 10, 2020
......................................................................................................................................................................

Drużyna ULKS Chobrzany zdobyła złoty medal i została mistrzem województwa świętokrzyskiego w siatkówce w kadegorii kadetów. 
Siatkarze w składzie: 
Dominik Gil - rozgrywający 
Sebastian Borycki - przyjmujący
Łukasz Brzozowski - atakujący
Adam Siwek - przyjmujący
Krystian Małecki - środkowy
Igor Osowski - środkowy 
pokonali UKS Wybicki Kielce oraz Skarżysko Kamienną. MVP meczu finałowego został Dominik Gil a najlepszym zawodnikiem całych rozgrywek Sebastian Borycki. Drużyna awansowała do ćwierćfinałów mistrzostw Polski i będzie reprezentowała województwo świętokrzyskie. Gratulujemy!  Studniówka 2020                                                                                                    Styczeń 17, 2019
......................................................................................................................................................................

W 11 stycznia maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach świętowali swój pierwszy bal. Tradycją szkoły jest, że wszystkie bale studniówkowe odbywają się w murach szkoły.
    W swym wystąpieniu dyrektor szkoły Robert Soja zwracając się do uczniów stwierdził, iż "uczycie się w szkole o świetnych początkach i tradycjach, szkole, która należy do nielicznych liceów wiejskich w kraju. Dyrektor podziękował władzom samorządowym Gminy Samborzec - Wójtowi Gminy Witoldowi Surowcowi oraz Radzie Gminy za wsparcie finansowe i okazywaną pomoc. Nie zabrakło życzeń pomyślności na egzaminie dojrzałości. Ponadto w wystąpieniu dyrektora pojawiły się ciepłe słowa skierowane do młodzieży, która z wielkim zaangażowaniem i determinacją "przemieniła" salę gimnastyczną w salę balową oraz nauczycielom a w szczególności wychowawcy panu Tomaszowi Styczniowi za wkład pracy w nauczanie i wychowanie oraz pełną ciepła i zrozumienia atmosferę. Na uroczystości nie obyło się bez wzruszających wspomnień z życia klasy i szkoły.
Studniówkowy bal uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Samborzec pan Witold Surowiec, Zastępca Wójta pani Ewa Drzazga, kierownik ZOJOG pani Izabela Ossowska.
   W doskonałych humorach, we wspaniałej atmosferze młodzież bawiła się do białego rana.

Opracował: Tomasz Styczeń
Autorzy zdjęć: Roman Śmiechowski (Air Lekka Fotografia) i Krzysztof Krogulec (Echo Dnia)


galeria zdjęć >>


  Kiermasz masek karnawałowych                                                                  Styczeń 16, 2020
.......................................................................................................................................................................

Wolontariusze  Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach wraz z opiekunem zorganizowali i przeprowadzili w dniu 16 stycznia 2020r. mini - kiermasz masek karnawałowych. Maski zostały własnoręcznie wykonane przez aktywnie działające wolontariuszki.  
Dziękujemy Wolontariuszom oraz biorącym udział w akcji!


galeria zdjęć >>


  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                                        Styczeń 14, 2020
.......................................................................................................................................................................

W dniu 12 stycznia 2020 rok uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach oraz Członkowie Szkolnego koła Wolontariatu,  wzięli udział w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wolontariusze kwestowali zarówno w Chobrzanach, jak również podczas koncertu w Samborcu. Reprezentacja uczniów ZPO wystąpiła podczas finału na hali sportowej w Samborcu, przedstawiła program wokalny i taneczny. Wolontariuszki otrzymały  dyplomy udziału w WOŚP. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli aktywny udział w tegorocznym FINALE WOŚP!


galeria zdjęć >>


  Życzenia świąteczne i noworoczne                                                                Grudzień 20, 2019
.......................................................................................................................................................................Święta  Bożego Narodzenia to czas szczególnej radości 
i pamięci o bliskich, okres refleksji osobistych, 
a zarazem czas wesołego kolędowania 
i nadziei płynącej ze świadomości, 
że Bóg dla nas stał się człowiekiem ...

Łamiąc się symbolicznie wigilijnym opłatkiem, 
pragniemy przekazać serdeczne życzenia 
z okazji świąt Bożego Narodzenia. 
Niech nadchodzący Nowy 2020 Rok 
będzie czasem spokoju, życzliwości i spełnienia marzeń. 


  Spotkanie wigilijne                                                                                               Grudzień 20, 2019
......................................................................................................................................................................

                                                        
                                                            "Cicha noc, święta noc 

                                                           Pokój niesie ludziom wszem".
   
    Wigilia Bożego Narodzenia ma w sobie tę moc, że porusza ludzkie serce, budzi uśpione uczucia, zbliża ludzi, skłania do refleksji i przypomina o cudzie narodzin Jezusa w betlejemskiej grocie. 
    20 grudnia 2019r.
odbyła się
w naszej szkole Wigilia. Uczestniczyli w niej  dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy ZPO w Chobrzanach. 
    W magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie szkoły podstawowej, przedstawiając program artystyczny, przywołujący wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. Młodzież śpiewała kolędy i piosenki o tematyce świątecznej, które napawały wszystkich rodzinną atmosferą Bożego Narodzenia, a przepiękna dekoracja nadawała nastroju radosnego, choć niecierpliwego oczekiwania na narodzenie Dzieciątka Jezus. Po części artystycznej i odczytaniu Ewangelii zgodnie z tradycją wszyscy podzielili się opłatkiem. 
    Klimat spotkania przeniósł się do sal, gdzie uczniowie każdej klasy wspólnie z wychowawcą zasiedli do wigilijnej wieczerzy.  Wolontariusze z wizytą w Domu Dziecka w Łoniowie                    Grudzień 14, 2019
.......................................................................................................................................................................

W dniu 13 grudnia 2019r. Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu z Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach odwiedzili mieszkańców Domu Dziecka w Łoniowie. Wolontariusze przekazali dzieciom przygotowane paczki ze słodyczami, kosmetykami oraz jabłka. Wszystkie przekazane paczki zgromadzili podczas grudniowej akcji, przeprowadzonej w naszej szkole. Wolontariusze mile spędzili czas z dziećmi, na wspólnych zabawach i rozmowach. Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu pani Agnieszka Podolecka oraz pani Dorota Czerwińska wraz z Dyrekcją i Wychowawcami Domu Dziecka zaplanowały dalszą współpracę. Pani Dyrektor Domu Dziecka wręczyła opiekunom dyplom z podziękowaniami za wsparcie i współpracę. 
W imięniu dzieci dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji pomocy i życzymy 
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2020 ROKU

galeria zdjęć >>


Wolontariusze z wizytą w Urzędzie Gminy w Samborcu                   Grudzień 12, 2019
.......................................................................................................................................................................

12 grudnia Wolontariusze z Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach złożyli życzenia bożonarodzeniowe Wójtowi Gminy Samborzec  panu Witoldowi Surowcowi, pani w-ce Wójt  Ewie Drzazdze oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury wręczając własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i życzenia.

galeria zdjęć >>


Wolontariusze z wizytą w szpitalu w Sandomierzu                             Grudzień 12, 2019
.......................................................................................................................................................................

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w dniu 12 grudnia 2019r. odwiedzili pacjentów Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Wolontariusze złożyli pacjentom oddziału paliatywnego życzenia świąteczne oraz wręczyli kartki świąteczne z życzeniami. Młodzież wraz z opiekunem oraz księdzem Sebastanem Dziedzic spotkali się również z małymi pacjentami oddziału dziecięcego - wręczyli dzieciom maskotki świąteczne, a presonelowi oddziału kartki bożonarodzeniowe. Wszystkim Pacjentom życzymy na Święta Bożego Narodzenia powrotu do zdrowia!

galeria zdjęć >>Kiermasz Kartek Bożonarodzeniowych                                                  Grudzień 11, 2019
.......................................................................................................................................................................

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali i przeprowadzili kiermasz kartek bożonarodzeniowych. W środę 11 grudnia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli wesprzeć działalność wolontariuszy, kupując wykonane przez nich kartki świąteczne. Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w akcji i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2020 ROKU!

galeria zdjęć >>


Mikołajkowy wyjazd do Rzeszowa                                                               Grudzień 11, 2019
.......................................................................................................................................................................

Dnia 10 grudnia uczniowie klas pierwszych i drugiej liceum pod opieką wychowawców p. Magdaleny Wójcik, p. Piotra Głowackiego i p. Leszka Kicińskiego wzięli udział w mikołajkowym wyjeździe do Rzeszowa. Podczas wyjazdu uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz sprawność logicznego myślenia rozwiązując zadania w Pokojach Zagadek. Przy okazji zabawy uczniowie trenowali umiejętność komunikacji i pracy w grupie. Zorganizowany wyjazd okazał się radosnym i atrakcyjnym prezentem mikołajkowym. 

galeria zdjęć >>Międzynarodowy Dzień Wolontariusza                                                    Grudzień 6, 2019
.......................................................................................................................................................................

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach 6 grudnia uczcili Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Obchody tego Dnia połączone były z akcją Szlachetna Paczka, zbiórką darów dla dzieci z Domu Dziecka w Łoniowie, akcją Świąteczna Kartka oraz Mikołajkami. Cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu oraz rozgrywkach sportowych, pod hasłem:” W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Wydarzeniom tym towarzyszył Św. Mikołaj, który obdarował wszystkich słodyczami.

galeria zdjęć >>Szlachetna Paczka                                                                                                  Grudzień 5, 2019
.......................................................................................................................................................................


Uczniowie i nauczyciele
Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach wzięli aktywny udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Koordynatorami akcji byli członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunem. W tym roku pomagaliśmy rodzinie z naszego rejonu.

 Serdecznie dziękujemy wszyskim za                 aktywny udział w akcji!


galeria zdjęć >>Gra terenowa "Akcja Grzmot"                                                                     Listopad 25, 2019
.......................................................................................................................................................................

   15 listopada 2019 roku w Skotnikach miała miejsce premiera mobilnej gry terenowej „Akcja Grzmot”. Wydarzenie było częścią projektu „Którędy do Niepodległości? Mobilna gra terenowa w gminie Samborzec”. Wzięło w niej udział 111 osób  w 36 drużynach. Najliczniej reprezentowana w terenowej grze była szkoła w Chobrzanach. 
W grze Nasi uczniowie zajęli: 

I miejsce: Mikołaj Kapuściński i Piotr Wałaszczyk  - drużyna
PIERWSZA LO (I LO) 

III miejsce: Bartłomiej Świder i Konrad Swatek – drużyna
CZESKA GWARDIA  (III LO) 


                        Wszystkim uczestnikom oraz nagrodzonym gratulujemy!!!  


galeria zdjęć >>

Opracował: Tomasz Styczeń
Zdjęcia: PSP im. S. Żeromskiego, GOK Samborzec


  OGŁOSZENIE                                                                                                         Listopad 22, 2019
.........................................................................................................................................................................


Informujemy, iż rusza 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Ogłaszamy nabór wolontariuszy, chętnych do wzięcia udziału w kwestowaniu!          

                                                                 Serdecznie zapraszamy!

                                              Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu z opiekunem


  OGŁOSZENIE                                                                                                         Listopad 21, 2019
.........................................................................................................................................................................


Członkowie i opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu serdecznie zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli 
Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach do wzięcia udziału w przedświątecznej akcji zbiórki darów dla dzieci 
                                                        z Domu Dziecka w Łoniowie. 

W imieniu dzieci prosimy o słodycze i kosmetyki. Dziękujemy za aktywny udział!

                                              Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu z opiekunem


  Spotkanie z rodzicami                                                                                         Listopad 14, 2019
.........................................................................................................................................................................

           Dnia 22 listopada od godz. 14.00
odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami informujące o postępach w nauce 
i zachowaniu uczniów. 
                     
                        Serdecznie zapraszamy!


  Matura próbna 2019 z OPERONEM                                                  Listopad 12, 2019
.........................................................................................................................................................................

Nasza szkoła od lat współpracuje z Wydawnictwem Pedagogicznym Operon, tak więc i w tym roku szkolnym nasi maturzyści będą mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności na arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych przez ww. wydawnictwo. 
Poniżej zamieszczamy harmonogram egzaminów: 

19 listopada (wtorek):
godz. 9.00 - język polski na poziomie podstawowym (170 minut)
godz. 14.00 - język polski na poziomie rozszerzonym (180 minut)
20 listopada (środa):
godz. 9.00 - matematyka na poziomie podstawowym (170 minut)  
godz. 14.00 - matematyka na poziomie rozszerzonym (180 minut)          
21 listopada (czwartek):
godz. 9.00 - język obcy na poziomie podstawowym (120 minut)
godz. 14.00 - język obcy na poziomie rozszerzonym (150 minut)
22 listopada (piątek):
godz. 9.00 - egzamin z przedmiotów dodatkowych  (180  minut)


Szkolne obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości                                                                                                                       Lisopad 12,2019
.......................................................................................................................................................................

   11 listopada to symboliczna data w historii naszego narodu i państwa - Narodowe Święto Niepodległości. 101 lat temu po 124 latach niewoli, odrodziło się państwo polskie. 
    Z tej okazji młodzież naszej szkoły 8 listopada przygotowała część artystyczną, która rozpoczęła się odśpiewaniem wszystkich zwrotek Hymnu Narodowego. Następnie młodzież słowami wierszy i piosenek przypomniała o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Odprawiona została również Msza Św. za Ojczyznę oraz złożono kwiaty na grobach żołnierskich. 
W uroczystościach wzięła udział kierownik ZOJOG Izabela Ossowska.
    W tym uroczystym dniu uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie. Przyrzekali rzetelnie wypełniać obowiązki uczniowskie oraz swoją postawą godnie reprezentować szkołę.  
galeria zdjęć >>

fot. p. Monika Ziemicka


Porządkowanie grobów na cmentarzu parafialnym w Chobrzanach
                                                                                                                                         Październik 23, 2019
.......................................................................................................................................................................

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w dniu 23 października 2019r. wzięli udział w akcji "Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym w Chobrzanach". Wolontariusze wraz z opiekunem panią Agnieszką Podolecką porządkowali opuszczone groby oraz zapalili znicze przed świętem Zmarłych. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu, uczestnicząc w tej akcji, uczcili pamięć o tych, którzy odeszli...
galeria zdjęć >>
              


Wycieczka do Janowa Lubelskiego                                                          Październik 12, 2019
.......................................................................................................................................................................

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach, wzięli udział w trzydniowym wyjeździe do Janowa Lubelskiego do ośrodka rekreacyjnego Makadan. Uczestnicy wyjazdu brali udział w zajęciach plenerowych, w grach i zabawach integracyjnych, nocnych podchodach, paintballu, jeździli samochodami terenowymi. Wspólny wyjazd był dla młodzieży okazją do promowania zdrowego stylu życia, integracji i odpoczynku.
galeria zdjęć >>
              


Młodzieżowe Wybory do Parlamentu                                                    Październik 10, 2019
.......................................................................................................................................................................

W dniu 10 października 2019 r. odbyły się Młodzieżowe Wybory do Parlamentu. Zorganizowane były one przez uczniów naszej szkoły. Koordynatorem wyborów był pan Tomasz Styczeń a nad ich przebiegiem czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Wiktoria Bzduch, Marta Lasota i Wiktor Kapusta. Do głosowania uprawnionych było 120 osób - uczniowie liceum, szkoły podstawowej oraz nauczyciele i pracownicy administracyjni. Frekwencja wynosiła 77,5%.
Młodzieżowe Wybory do Parlamentu przeprowadzono we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu "Młodzi głosują".  galeria zdjęć >>

Opracował: p. Tomasz Styczeń 
Autor zdjęć: p. Tomasz Styczeń  


Świętokrzyski Quiz Historyczny "Gramy dla Niepodległej"   Październik 2, 2019
.......................................................................................................................................................................

W dniu 1 października 2019 roku w Sandomierzu odbył się Świętokrzyski Quiz Historyczny "Gramy dla Niepodległej" pod patronatem wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Wśród 29 zespołów szkolnych biorących udział w quizie była nasza drużyna w składzie: Anna Białek, Kinga Lachtara i Michał Krupa z klasy I LO, która zajęła 11 miejsce. Gratulujemy!!!  
galeria zdjęć >>

Opracował: Tomasz Styczeń 
Autor zdjęć: Tomasz Styczeń
               


Wybory do Samorządu Szkolnego                                                           Wrzesień 26, 2019
.......................................................................................................................................................................

W dniu 25 września 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Chobrzanch. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w czasie której kandydaci prezentowali swoje programy. W głosowaniu na 81 uprawnionych osób udział wzięło 58, frekwencja wynosiła 71,60%.
Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Wiktoria Drzewiecka, Natalia Sulicka, Marta Kubik  czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Mandaty do zasiadania w składzie Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w  Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach uzyskali: 
Marta Lasota klasa II LO, Igor Osowski klasa I LO (G), Wiktoria Bzduch klasa II LO, Wiktor Kapusta klasa II LO, Marcin Śmiechowski klasa II LO i Dominik Gil klasa I LO (P). Gratulujemy!!!

Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego wejdzie w skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach 

galeria zdjęć >>

Opracował:  mgr Tomasz Styczeń 
Autor zdjęć: mgr Tomasz Styczeń


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020                               Sierpień 29, 2019
.......................................................................................................................................................................

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 2 września 2019r. tj. poniedziałek:

godz. 8.00 - Msza Święta 
godz. 9.00 - oficjalna  uroczystość  na sali gimnastycznej szkoły podstawowej i spotkania z wychowawcami klas


 Wykaz podręczników do 4 -letniego liceum na rok szkolny 2019/2020
                                                                                                                                                 lipiec 15, 2019

.......................................................................................................................................................................

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2019/2020. 


klasa I   

profil humanistyczny  pobierz >>
profil matematyczno - fizyczny  pobierz >>

 Wykaz podręczników do 3 -letniego liceum na rok szkolny 2019/2020
                                                                                                                                                   lipiec 15, 2019

.......................................................................................................................................................................

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2019/2020. 

Kandydaci do klasy I liceum otrzymują darmowe podręczniki do przedmiotów:
j.polski, matematyka, historia, wos, biologia, geografia, fizyka, chemia. 
Pozostałe podręczniki znajdujące się w wykazie do zakupienia.


klasa I   
pobierz >>
klasa II  pobierz >>
klasa III pobierz >>


 

  2008 - 2019 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach