HISTORIA


Historia Chobrzan


Historia szkoły


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Aktualności


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów

Archiwum


DLA MATURZYSTÓW


LINKI     Rocznik 1969

 1. Ewa Ofiara
 2. Maria Zych
 3. Mieczysław Zimoląg
 4. Józef Zimoląg
 5. Wiesław Zimnicki
 6. Elżbieta Zelik
 7. Alina Zdybek
 8. Barbara Wójcik
 9. Zofia Wrońska
 10. Alina Tarno
 11. Adolfa Szelągiewicz
 12. Andrzej Stańczak
 13. Maria Skrzypczak
 14. Krystyna Sajda
 15. Halina Sadok
 16. Teresa Rycombel
 17. Elżbieta Piotrowska
 18. Roman Osmala
 19. Halina Ordon
 20. Barbara Maj
 21. Mieczysław Leśniak
 22. Władysława Kubik
 23. Zbigniew Krasowski
 24. Teresa Korona
 25. Czesława Kosior
 26. Grażyna Kolera
 27. Zenona Kieszkowska
 28. Teresa Kita
 29. Wiesława Jarosz
 30. Józef Heciak
 31. Danuta Grosicka
 32. Krystyna Dziuba
 33. Józef Dudek
 34. Kazimiera Ciach
 35. Stanisław Bulira
 36. Teresa Brodawka
 37. Henryka Borczuch
 38. Teresa Bieńka
 39. Jadwiga Baranowska
 40. Maria Bil
 41. Krystyna Cebula
 42. Halina Chwastek
 43. Tadeusz Chuchnowski
 44. Zenobia Drabowicz
 45. Bogusław Dziuba
 46. Weronika Forc
 47. Zofia Gajewska
 48. Mieczysława Gąsowska
 49. Jadwiga Gil
 50. Zygmunt Gil
 51. Tadeusz Grzesik
 52. Zofia Hara
 53. Janina Jakuszewska
 54. Barbara Jaworska
 55. Mieczysław Jóźwiak
 56. Alfreda Kaczor
 57. Anastazja Kaczor
 58. Halina Kaczor
 59. Seweryn Kucwaj
 60. Genowefa Lasota
 61. Antoni Liśkiewicz
 62. Sabina Meszek
 63. Krystyna Mysłek
 64. Jadwiga Nowak
 65. Krystyna Nowak
 66. Mieczysław Nowak
 67. Kazimierz Niziołek
 68. Elżbieta Partyka
 69. Wanda Polit
 70. Stanislawa Płaneta
 71. Halina Płaza
 72. Sabina Płaza
 73. Maria Rębacz
 74. Regina Rokosz
 75. Zofia Siwiecka
 76. Anna Śmidowska
 77. Jadwiga Suliborska
 78. Elżbieta Szczepańska
 79. Urszula Szymańska
 80. Krystyna Tatarata
 81. Krystyna Wróblewska
 82. Henryk Zawół
 83. Andrzej Żuraw
                           


  2008 - 2013 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach